HOBRO INDUSTRIENS OG ENERGIENS BY

HOBRO INDUSTRIENS OG ENERGIENS BY

Hobros gode trafikale beliggenhed med trafikhavn, den jyske længdejernbane og senest E45 motorvej har dannet grundlag for etablering af en lang række industrivirksomheder op gennem historien. Hobro har op gennem 18-1900-tallet haft bryggeri, spritfabrik, kød- og benmelsfabrik, slagteri, korn- og foderstof virksomheder og en lang række følgevirksomheder inden for bl.a. jern og metal.

I nyere tid er Hobro især kendt for at huse koncernhovedkvarteret og en række produktionsanlæg for Danmarks største virksomhed inden for præfabrikerede stål og betonelementer til byggeri, DS koncernen. Men de gode infrastrukturelle forhold har også betydet at bl.a. Arla Foods har placeret et af tre hovedproduktions- og distributionsanlæg i Danmark ved Hobro. Der kan nævnes en lang række andre virksomheder bl.a. inden for byggeri, som har etableret sig i Hobro og markerer byen som en industriby.

En række store energitunge produktionsvirksomheder er også placeret i nærheden af Hobro. Dette gælder bl.a. Rockwool med et stort moderne anlæg ved Øster Doense samt Akzo Nobel Salt med et produktionsanlæg nær Assens ved Mariager Fjord tæt ved udvindingsstedet ved Hvornum få kilometer fra Hobro. Inden for de sidste 20 år er Hobro også blevet kendt og anerkendt for at være et centrum for forretningsudvikling inden for vedvarende energi især inden for brint og brændselsceller. Eurowind A/S er en stor og anerkendt international spiller inden for udvikling og drift af store energiproducerende anlæg baseret på vind og sol.

Sintex A/S, som er et datterselskab af Grundfos A/S i Bjerringbro, har stor succes med udvikling af avancerede produktionsmetoder til fremstilling af bl.a. rustfri sintermetalkomponenter til den internationale automobilindustri. En produktionsproces hvor der bl.a. forbruges store mængder brint. Dette har medvirket til at gøre Hobro til et naturligt center for udvikling af brintteknologi – ikke bare til industrielle formål – men også i forbindelse med brintens potentiale til at være en afgørende brik i fremtidens bæredygtige energisystem.

Cemtec (Center for Energi- og Materialeteknologi) og Hydrogen Valley har i de sidste tyve år stået i spidsen for at tiltrække og facilitere virksomheder inden for brint og brændselsceller. Virksomheder der har nydt godt af klyngen i Hobro har bl.a. været Ballard, Serenergy og Air Liquide. Igennem de sidste 10-15 år har Cemtec/Hydrogen Valley været med til at skabe mere end 200 arbejdspladser og tiltrukket investeringer på mere end 300 mio kr. inden for dette forretningsområde.

Europas største elektrolyseanlæg til balancering af det danske elnet og med levering af brint til Sintex og de danske brinttankstationer, opereret af et af verdens største industrigas foretagender, Air Liquide, ligger i Hobro.