Kunsthåndværk fra Bornholm

15. september 2017 udnævnte det europæiske råd for kunsthåndværk, World Craft Counsil Europe Bornholm til Europas første World Craft Region. Udnævnelsen skete som en anerkendelse af kvalitet, autenticitet og standard i det bornholmske kunsthåndværkmiljø. Ligeledes belønnede rådet det ”økosystem”, som er opstået blandt øens kunsthåndværkere, museer, udstillings- og uddannelsessteder.

I et samarbejde mellem Kunstetagerne, Hobro og Hempel Glasmuseum, Nykøbing Sjælland præsenteres nu det ypperste indenfor bornholmsk kunsthåndværk.

Deltagerne er keramikerne Heidi Hentze, Anne Mette Hjortshøj, Sarah Oakman, Ann-Charlotte Ohlsson og Charlotte Thorup, glaskunstnerne Baltic Sea Glass v. Maibritt Jönsson og Pete Hunner, Morten Klitgaard og Maj-Britt Zelmer Olsen, trækunstnerne Tyge Axel Holm og Hans Henning Pedersen
samt smykkekunstneren Kaori Juzu.

Kunstetagerne har gennem en årrække prioriteret kunsthåndværk og design højt, og på Hempel Glasmuseum fokuseres på glaskunst og overlap og
eksperimenter mellem kunsthåndværkets genrer og teknikker.

Derfor er det naturligt, at de to udstillingssteder samarbejder om udstillingen, der er kurateret af Susanne Jøker Johnsen, udstillingsleder på Det Kongelige Danske Kunstakademi, København. Susanne Jøker Johnsens indgående kendskab til kunsthåndværkerne og kunsthåndværkmiljøet på
Bornholm har været en uvurderlig hjælp i tilrettelæggelsen af udstillingen.

De deltagende kunstnere, Susanne Jøker Johnsen, Hempel Glasmuseum samt Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond og Otto Bruuns Fond takkes varmt for deres engagement i udstillingen.

Birgitte Nissen
Mariagerfjord Kunstforening

Tak til Kunstetagerne i Hobro

I 2007 indledte Kunstetagerne i Hobro en perspektivrig række af udstillinger af dansk nutidigt kunsthåndværk, som har haft stor betydning for de medvirkende kunsthåndværkere og for kunsthåndværket som helhed. I alt er det blevet til 10 udstillinger, som har vist vigtige og nye værker af mange af landets førende kunsthåndværkere og designere inden for keramik, glas, tekstil, smykkekunst og grafik; hver udstilling har haft en ny og speciel opsætning i de smukt restaurerede bygninger og rum, der har dannet en fin ramme om de udvalgte arbejder. Imponerende er også rækken af kataloger, som på glimrende vis dokumenterer udstillingernes kunstnere og værker for en eftertid.

Udstillingerne blev indledt på et tidspunkt, hvor udstillingsmulighederne for kunsthåndværket var begrænsede og i høj grad afhængig af de udøvendes
egne initiativer og muligheder for at rejse den nødvendige finansiering. Den generøsitet og gæstfrihed, der gennem årene er blevet udvist af ildsjælene i Kunstetagerne overfor udstillerne, har været enestående og skaffet dem mange, mange venner rundt om i kunsthåndværkets Danmark.

Udstillingen i 2019 tager udgangspunkt i Bornholm, en landsdel og et øsamfund, med en levende, historisk og traditionsrig kultur på kunsthåndværkets område. Nærheden til naturens reservoirer af materialer i form af ler, sten og vegetation, og inspi- Tak til Kunstetagerne i Hobro
rationen fra lyset og havet har været nærværende og central i hele denne udvikling. Generationer af billedkunstnere og kunsthåndværkere er kommet
til øen for at arbejde i kortere og længere tid, og for mange er det blevet en livsvarig tilknytning.

I dag, hvor kunsthåndværket påkalder sig fornyet interesse, etableres nye værksteder af tilflyttende og nyuddannede kunsthåndværkere blandt andet fra Kunstakademiets skole for Glas og Keramik i Nexø. Det skaber vitalitet i øens udvikling, er definerende for øens identitetsfølelse og dermed særdeles vigtig for det turistmæssige potentiale ikke mindst i disse år, hvor en række initiativer har ført det bornholmske kunsthåndværk frem til en fornem international position i et visionært samarbejde mellem regionen og kunsthåndværkernes egne samarbejdsinitiativer.

Det er klogt set af Kunstetagerne, at dette nedslag i en landsdels kulturelle aktiviteter som spydspids for en fortsat udvikling af et frodigt samfund kan være til inspiration og læring for andre lokaliteter.- På Hempel Glasmuseum i Nykøbing Sj. er vi derfor særdeles glade for, at vi har fået mulighed for at være med i samarbejdet om Kunstetagernes udstilling Kunsthåndværk fra Bornholm, og ser frem til at vise den på Sjælland i 2020.

Bodil Busk Laursen
Bestyrelsesformand, Hempel Glasmuseum

Kunsthåndværk, materialitet og nærhed til Bornholm

På Bornholm er kunsthåndværk en vigtig del af fortællingen om øen på lige fod med gourmetscenen, unikke naturoplevelser og folkemødet.

Bornholm har historisk set været et af Danmarks centre for keramisk produktion med mange fabrikker bl.a. på grund af øens store mængder af
naturresurser. Fabrikkerne er dog for længst lukkede, men historien, traditionen og uddannelsesmulighederne har siden været med til at tiltrække
kunsthåndværkere til øen inden for mange fagligheder: glas, keramik, smykkearbejde, træarbejde mm. Øens smukke natur og de mange turister har
derudover gjort det attraktivt for kunsthåndværkere at slå sig ned. For tiden oplever øen en genopblomstring af kunsthåndværket, som i disse år
nyder fornyet popularitet.

Kunsthåndværkerne på Bornholm er gode til at organisere sig. Organisationen ACAB – Arts and Crafts Association Bornholm er en stor drivkraft for mange gode initiativer for at fremme kunsthåndværket også internationalt. Danmarks eneste videregående uddannelse for glas og keramik ligger på øen og er medvirkende til, at mange unge kunsthåndværkere slår sig ned på øen efter endt uddannelse, hvilket også er synligt hos flere af de kunsthåndværkere, der deltager i denne udstilling. Glas- og Keramikbiennalerne udspringer af uddannelses- og museumsmiljøet og har siden 2006 udviklet sig til en central institution for udstilling af samtidsglas og -keramik på den internationale
kunsthåndværkerscene. Kombinationen af mange faktorer har betydet, at World Crafts Council har valgt at anderkende Bornholm som Europas første UNESCO World Crafts City og verdens første World Craft Region. Denne anerkendelse er en manifestation af en regions internationale betydning som kraftcenter for kunsthåndværk og dermed for kunsthåndværkets store værdi for en region som brand udadtil, identitetsskabelse indadtil og som væsentlig tiltrækningskraft.

På udstillingen ser vi værker af et udpluk af kunsthåndværkere fra Bornholm. Det er øen, der binder dem sammen, og selvom materialevalg og kunstnerisk
udgangspunkt er vidt forskelligt, er der alligevel lokale spor at finde i mange af værkerne.

Maj-Britt Zelmer Olsen og Sarah Oakman er begge uddannet på Bornholm og driver sammen Det Brune Værksted i Nexø. Deres arbejde er et eksempel på, hvordan mindre producenter af håndlavet kunsthåndværk på nogle områder har overhalet den traditionelle, industrielle storproduktion. I de senere år har kunsthåndværkere oplevet stigende efterspørgsel efter unik og håndlavet service til de eksklusive restauranter. Det er, som om det nye, nordiske madeventyr og kunsthåndværket har fundet hinanden i et lykkeligt match. Måske er
det, fordi de interesserer sig for det samme, bare i forskelligt materiale: Kvalitetsråvarer, der udfordres til det yderste og bliver til lækre og æstetiske værker, der forenes i en overflod af sanselige indtryk på bordet. Som kok og kunsthåndværker har
man sanseligheden og intimiteten til materialerne
til fælles.

Trædrejeren Hans Henning Petersen fra Gudhjem viser en serie store drejede kar, der på en og samme tid har et stramt formsprog i de enkle cylindre og halvkugleformer, men som også besidder en stærk sanselighed, når de tyndt drejede kar tørrer, træet arbejder, giver sig og lader materialets strukturer træde frem.

Møbelarkitekten og kunsthåndværkeren Tyge Axel Holm går anderledes til værks omend i samme materiale, træ. Det store runde bord ”The Parliament of Nature” med Fibonacci dekorationen er et imponerende hovedværk, som blev skabt ud fra Tyges egen interesse for bæredygtighed. Bordet blev anvendt som et kunstnerisk symbol til forhandlingerne ved klimatopmødet Cop15 i København.

Værkstedsfællesskabet Cassius Clay består af pottemagerne Anne Mette Hjortshøj og Ann-Charlotte Ohlsson. Deres arbejde tager udgangspunkt i naturen både som kunstnerisk inspiration og helt konkret i form af det vilde, bornholmske ler, der udgør råmaterialet til værkerne, som er brændt i woodfire-traditionen.

Morten Klitgaard arbejder med store, blæste glasobjekter, hvor man ved første øjekast kan undre sig over, om det mon er glas eller keramik. Formsproget er enkelt og let aflæseligt men bliver komplekst og interessant med den skummende, vilde glasur, der flyder ud over værket og minder om materialet i sin tilblivelse, i krydsfeltet mellem glas og keramik.

Smykkekunstneren Kaori Juzu bruger brochen somlærred for eksperimenter med materiale, overfladestrukturer, farve og form. Dialogen mellem dis se resulterer i smukke, skulpturelle brocher, som hun kalder for klenodier i stedet for smykker.

Baltic Sea Glass viser tre store, ovnstøbte fade. Fadene er inspireret af Bornholms natur men er ikke en gengivelse af denne. I arbejdsprocessen træder materialets egenskaber frem og giver fadene en egen identitet i kombination med en smuk og detaljeret dekoration.

Charlotte Thorup viser værker med rumlige dimensioner, der bringer tankerne i retning af arkitekturmodeller, hvor kontraster udforskes i den menneskeskabte arkitektur og naturens former og i form og materiale.

Heidi Bach Hentzes installation indeholder på samme tid hendes stramme geometriske formsprog og frie eksperimenter med materialer og installation. Samspillet mellem form og materialer er på samme tid sanseligt, vildt og harmonisk.

Kunsthåndværket har en særlig evne til at skabe sammenhæng i menneskets liv; ikke kun sammenhæng i hjemmet gennem indretning og ved tilberedning og nydelse af mad, men også sammenhæng ved den betydning, som kunst- og brugsgenstande kan have for vores identitet, personlige historie og lokale tilhørsforhold.

Susanne Jøker Johnsen
Udstillingsleder

Det Kongelige Danske Kunstskademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering