Midt i Hobro højt hævet over den centrale del af byen ligger Hobro Kirke. Kirken er relativt ny og den er tegnet af arkitekt Gottlieb Bindesbøll, der især kendt fra Thorvaldsens Museum. Kirken blev indviet den 31. oktober 1852.

Der har ligget en kirke på bakken i Hobro fra ca. 1100- tallet, først en i træ siden en i sten. I 1848 var kirken dog så elendig, at den blev revet ned. Man ved ikke meget om denne gamle kirke, da præstearkivet brændte ved byens brand i 1813.

Bindesbøll havde hentet inspiration til sin arkitektur fra sine rejser rundt i Europa. Han boede også i Rom i nogle år, hvor han studerede kunst og arkitektur. Han forbandt forskellige stilarter på sin egen helt særlige måde, og det er der kommet en vovet men også harmonisk bygning ud af. Bindesbøll har forbundet gammel og ny byggestil, de røde og gule bånd af mursten udvendigt på bygningen var en meget speciel og ny måde at bygge på i Danmark omkring 1850. Bindesbøll er arkitekt på flere bygninger i Danmark og har også sat sit præg på Brygger Bies Gård, men han har kun tegnet en kirke – den i Hobro.

Kirken er meget speciel og bestemt et besøg værd. Det særlige er, at tårnet vender mod øst, det gør det kun på ganske få kirker i Danmark, men Bindesbøll ville gerne have, at kirken i helt bogstavelig forstand tårnede sig op ud til Adelgade – byens hovedgade. Kirken skulle se ud af noget, og der er lidt ’ridderborg’ over den, som den ligger der på sin høj midt i byen.

Kirken blev restaureret i 1993-94 under ledelse af arkitekt P. Brøgger fra Fjellerad. Udvendigt er der ikke sket de store ændringer af kirken. En ændring er det dog, at inddækninger, tagrender og nedløbsrør er blevet udført i kobber. Vindfløjen har fået ny fane, denne og kuglerne er blevet belagt med bladguld.

Indvendigt har kirken derimod skiftet karakter, og der er kommet ny farvesætning udført af kunstneren Arne L. Larsen. Kirken fik i forbindelse med 100-årsdagen i 1952 tilføjet en mosaik af ’den tronende Kristus’ udført af Johan Thomas Skovgaard. Inspirationen til mosaikken har Skovgaard antageligt hentet i et kunstværk i ’Catedrale’ i Pisa.

Skovgaard mosaikken betød, at man ved restaureringen i 1993-94 ikke blot kunne lave en tilbageføring af kirken til 1852. Ledetråden i restaureringen blev derfor at finde frem til Bindesbølls ideer og lade sig inspirere af dem samtidigt med, at man tog udgangspunkt i nutiden. På den måde fik man ved restaureringen sat et nyt og selvstændigt præg på kirkerummet.

Kirken er et bestemt et besøg værd, og man kan besøge kirken på bakken i Hobro mandag til lørdag kl. 10-15 samt søn- og helligdage, hvor man kan komme i kirken i forbindelse med gudstjenesterne. Læs mere om kirken, gudstjenester, koncerter og foredrag med mere på www.hobrokirke.dk