Hovedpersonen i årets Fyrkatspil, – borgens vølve – er inspireret af den rige og usædvanlige kvindegrav, som man fandt på ringborgens gravplads. Da man i 1957 udgravede Fyrkat grav 4 fandt man en række ejendommelige genstande: et gammelt bronzebæger fra Centralasien, en æske, der blandt andet indeholdt uglegylp, og en pung med frø af ulmeurt. Det er på grund af disse fund, at kvinden er blevet tolket som en troldkvinde eller vølve.

I 2017 fandt jeg sammen med arkæologer fra Museum Sydøstdanmark en lille men ganske særlig ting, som måske er endnu en hilsen fra Fyrkats vølve. Det skete under udgravningen af ringborgen Borgring ved Køge, der sandsynligvis ligesom Fyrkat er bygget af Harald Blåtand.

Et af de fornemmeste smykker i Fyrkat grav 4 er et såkaldt dåsespænde – et rigt dekoreret smykke, der blev båret på brystet. Den type spænder var almindelige i kvindedragten på Gotland, men er sjældent fundet i Danmark. Fyrkatkvinden havde brugt spændet som et bæger, og det må have været en sjælden og eksotisk ejendel. Det var også lidt af en antikvitet: disse smykker
blev produceret i begyndelsen af 900-tallet, et par generationer før Fyrkat blev bygget, og det er tydeligt at spændet har været meget slidt, da det blev lagt i graven.

Under udgravningen på Borgring i 2017 fandt vi i borgens nordport et lille, fint ornamenteret sølvblikbeslag. Vi kunne ikke umiddelbart genkende, hvad beslaget havde været brugt til, og en rundspørge blandt mange kolleger gav heller ikke resultat. Buddene var mange: var det et stykke fra et skrin? Et beslag til en kniv? En dekoration fra en sværdskede? Men efter nogle dage slog det pludselig ned i mig, hvor jeg havde set smykket før.

Da vi sammenlignede det lille sølvblikbeslag med spændet fra Fyrkat, var det straks klart, at beslaget stammede fra et spænde af nøjagtigt samme type. Indtil fundet fra Borgring blev gjort, var smykket fra Fyrkat det eneste af denne type – dekoreret med sølvbeslag – som var fundet i Danmark. Kunne det virkeligt passe, at der på de to ringborge havde været to ens, gamle smykker af en art, som ellers ikke blev brugt i landet?

Stykket fra Borgring var så identisk med beslagene på spændet fra Fyrkat, at det uden problemer kunne stamme fra samme værksted – eller kunne det være fra det selvsamme spænde? Af de oprindeligt fire beslag på Fyrkatsmykket er kun det ene bevaret, de øvrige tre var forsvundet inden
smykket kom i graven.

Når man har foreslået at vølven fra Fyrkat hørte til blandt kongens krigere, er der ikke langt til at forestille sig, at hun også har besøgt Harald Blåtands andre ringborge. Uanset om sølvblikbeslaget er fra samme spænde eller et næsten identisk dåsespænde, understreger det en nær forbindelse mellem ringborgene, og de mennesker der færdedespå dem.

Søren M. Sindbæk
Professor MSO
Aarhus Universitet